I dette indberetningssystem kan du hurtigt og nemt indberette bekymringer om faktiske eller mistanke om forhold, som kan påvirke vores virksomhed eller menneskers velbefindende.

Indberetningssystemet må ikke benyttes til bevidst falske anklager mod personer, og der må i det hele taget ikke indberettes bevidst usande oplysninger.

Vi vil gerne opfordre til, at du anfører dit navn i indberetningen. Uanset om du gør det eller ej, beder vi dig om at oprette en sikker postbox. Det gør det sikrere og nemmere at kommunikere med os.

Alle indberetninger bliver behandlet strengt fortroligt. Du kan finde flere oplysninger herom under menupunktet "Privatlivspolitik" ovenfor.

Gå til portal